Privacy Regelement

Wentink Installaties VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Regelement willen we begrijpelijke en heldere informatie geven over wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wentink Installaties VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Regelement.
Alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en ze respecteren.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Regelement nog vragen heeft hierover dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
Wentink Installaties VOF
Adres
info@wentinkinstallaties.nl

 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers
Persoonsgegevens van (potentiele)klanten en (potentiele)opdrachtgevers worden door Wentink Installaties Vof verwerkt voor de volgende doelstelling(en):
Communicatie met (potentiele)klanten en (potentiele)opdrachtgevers.
Administratieve doeleinden als gevolg van gekregen opdrachten en de uitvoering daarvan.

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens
Het geven van een opdracht en/of het uitvoeren van een opdracht
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en of koppeling via sociaal medium

 
Voor bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
Roepnaam

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adresgegevens
(Zakelijk) Telefoonnummer
(Zakelijk) E-mailadres
Betalingsgegevens

 
Bewaarduur
Uw persoonsgegevens worden door Wentink Installaties VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van:
In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar of zolang wettelijk vereist is.
Gedurende de periode dat men gezien wordt als (potentieel) opdrachtgever.

 
Delen van persoonsgegevens met anderen
Uw gegevens worden niet doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is voor uitvoering van opdracht die we zijn overeengekomen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bovengenoemde partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens als bij Wentink Installaties VOF.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU

 
Uw rechten
U mag uw gegevens altijd inzien, laten corrigeren en laten verwijderen als dit niet in strijd is met wettelijke regels. U mag uw digitale Persoonsgegevens opvragen. (Dataportabiliteit)
Heeft U vragen of opmerkingen over Uw persoonsgegevens dan kunt U contact met ons opnemen.
Email: info@wentinkinstallaties.nl

 
Functionaris gegevens bescherming
Wentink Installaties VOF heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

 
Privacy risico
Er is geen hoog privacy risico

Datum : 2-11-2018